Fertilitetsrådgivning

Fertilitetsrådgivning

Vi erbjuder fertilitetsrådgivning för ensamstående eller par, som önskar få en aktuell bedömning av sin fertilitetspotential samt identifiera riskfaktorer för nedsatt fertilitet.

Rådgivningen riktar sig till Dig/Er som inte försöker bli gravida just nu.

 

Fertilitetsrådgivning för kvinnor

-Inkluderar läkarbesök med vaginalt ultraljud och AMH 1 800 kr

Fertilitetsrådgivning för män

-Inkluderar läkarbesök och spermaanalys 1 800 kr

Fertilitetsrådgivning för par

-Inkluderar läkarbesök ultraljud, AMH och spermaprovsanalys 3 000 kr